3 Skyddsklasser för inbrottsskydd i lokaler och verksamheter chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
In English
Kontakta oss

Vad betyder skyddsklass och hur säkrar de ditt inbrottsskydd?

Vad innebär de olika skyddsklasserna och vad ska man tänka på för att säkerställa att man har ett effektivt skydd mot inbrott och skadegörelse för sin verksamhet? Vi vet att frågorna kan vara många och genom att säkra rätt skydd för din egendom förebyggs otrygghet i vardagen. Vi listar de tre skyddsklasserna som finns och reder ut frågetecknen kring kraven som reglerar marknadens inbrottsskydd.

Skyddsklassat Jalusi RJ 100


Produkter som används för inbrottsprevention i byggnader och lokaler regleras av Svenska stöldskyddsföreningens normer om inbrottsskydd, SSF 200:5. Dessa regler fastställer tre klassningar utifrån vilket krav som ställs på skydd utifrån värdet av egendomen och risknivån att bli utsatt för brott.

Klassificeringen på inbrottsskydd uppdaterades under år 2015 och produkterna testas mot SSF012:3, det vill säga Skyddsklass 1-3. Detta regelverk har mycket högt ställda krav och är väl utformat för produkter inom jalusi och galler. Föregångaren SS-EN 1627:2011 är ett regelverk för europastandard som märktes enligt en sexgradig skala. Därför kan du än idag se vissa produkter märkas med klasserna Resistance Class, RC, eller Motståndsklass, MK.

Skyddsklass 1

Det är låg risk för inbrott och skadegörelse och skyddskraven som ställs på verksamheten är därav mindre omfattande. Här bedöms det finnas ingen eller låg mängd stöldbegärlig tillgång eller egendom.
Vid föreskrift av klass 1 levereras klass 2.

Skyddsklass 2

Det finns en ökad risk för inbrott som kräver att du vidtar åtgärder för att säkra din egendom. Här bedöms det finnas en större mängd stöldbegärlig egendom och ett behov av installation utav förstärkande inbrottsskydd som exempelvis galler.
Jämförbarhet med RC/MK klass 3.

Skyddsklass 3

Risken för inbrott och skadegörelse bedöms vara hög vilket kräver ett extra starkt skydd. Här krävs åtgärder av förstärkning med kraftigt mekaniskt inbrottsskydd av dörrar och fönster med högsta skyddsmärkningen på jalusier och rullgaller.
Jämförbarhet med RC/MK klass 4.

Närbild på rulljalusi
Närbild på rullgaller med perforerade lamellprofiler

Våra skyddsklassade produkter

Våra produkter hjälper din verksamhet att uppfylla de säkerhetskrav som är ställda på egendomen för den bedömda inbrottsrisken. Förstärkning av dörrar, fönster och butiksentréer säkerställer att inbrottsskyddet följer Stöldskyddsföreningens riktlinjer SSF 012:3 för jalusier och rullgaller. Vi har en mängd produkter inom samtliga kategorier, från lägsta till högsta inbrottsskydd.
Nedan är ett urval av produkter som finns i skyddsklassat utförande:

Rullgaller 5 14

Uppbyggt av perforerade lamellprofiler i slitstark naturanodiserad aluminium – lämplig för butiker, entréer och skyltfönster.

Rullgaller 5 14 med perforerade lamellprofiler framför butiksentré i galleria

Rullgaller 50 100

Tilltagna dimensioner – en konstruktion som ger god genomsikt och passar för högre dörröppningar. 

Rullgaller 50 100 i butiksentré i galleria

Rulljalusi 100

Stängda lameller i motståndskraftigt material som inte bara skyddar mot inbrott och skadegörelse utan även mot väder och vind.

Rulljalusi framför entré till mataffär

produktvalet för rätt skyddsklass

Valet av inbrottsskydd beror på hur effektiv produkten ska vara mot skadepåverkan. Ditt försäkringsbolag eller din fastighetsägare ställer kravet på vilken klassning som krävs på ditt inbrottsskydd och baseras på en helhetsbedömning för byggnaden eller säkerhetsnivå. Vi erbjuder ett stort sortiment inom inbrottsskydd och avskärmning för arbetsplatser och offentliga miljöer som effektivt skyddar din egendom och håller ovälkomna gäster borta.

Är du osäker på vilken av våra produkter som passar bäst för ditt skyddskrav?

Vi vägleder dig gärna!


Made in Tibro, Sweden