Inbrottsskydd - hindra inbrott & skadegörelse | Jari Safe chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
In English
Kontakta oss

Produkter för inbrottsskydd

Brottsligheten ökar ständigt i dagens samhälle. Det rör sig om allt brutalare, allt mer hänsynslösa gärningar – inte bara när det gäller våldshandlingar människor emellan, utan även när det handlar om inbrott och skadegörelse. Företeelsen är ingalunda begränsad till utsatta storstadsområden. Ytligt sett idylliska mindre orter kan vara nog så hårt drabbade av kriminella krafter, som är väl medvetna om att närmaste polispatrull kan vara många mil bort.

Några snabba förbättringar av sakernas tillstånd kan vi tyvärr knappast räkna med. För polisen och rättsväsendet är inbrott och vandalism inget högprioriterat område, eftersom det ”bara” handlar om materiella skador, som oftast ersätts av försäkringar.

Men konsekvenserna för den företagare eller fastighetsägare som drabbas kan bli tuffa. Försäkringar täcker långt ifrån hela skadan – självrisken blir snabbt en tung post, särskilt vid upprepade händelser. Och ju fler inbrott, desto högre försäkringspremier för oss alla på sikt. Det har till och med gått så långt att det knappt går att få en försäkring i vissa områden – och går det, så avskräcker premierna.

Kostnaderna för den enskilde näringsidkaren kan alltså bli avsevärda. Och hur värderar man konsekvenserna av ett krossat fönster inför lönehelgen? Eller att till exempel stå med ett tömt lager just inför högsäsongen – de senaste årens störningar i leveranskedjorna världen över visar hur sårbart samhället är.

Hur bra försäkringsersättningen än blir kommer man inte från en enorm tidsspillan – tid som kunde ha gått till aktivt försäljningsarbete och utveckling av företaget. Men värst av allt är kanske att inbrott och skadegörelse på sikt leder till en tilltagande otrygghet, hopplöshet och olustkänsla som riskerar att sakta bryta ner arbetslusten även för den mest entusiastiske entreprenör.

Även om ingen skadas i samband med ett inbrott kan det alltså innebära mänskligt lidande – som åtminstone till en stor del går att förhindra med ett väl genomtänkt inbrottsskydd.
Vi på Jari Safe har lösningarna som avskräcker och skyddar din egendom effektivt, i utföranden som elegant smälter in i alla miljöer. Väljer du våra produkter vet du att du har gjort vad som kan göras. Tvekar du om vad som passar bäst – rullgaller, rulljalusier eller smidesgaller – vägleder vi dig gärna. Tack vare vår flexibla produktionsapparat kan vi alltid ta fram en optimal lösning.

Kontakta oss

Made in Tibro, Sweden