Integritetspolicy - Integritet och villkor | Jari Safe chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
In English
Kontakta oss

Integritetspolicy

Så här behandlar Jari Safe dina personuppgifter

Jari Safes behandling av personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka data vi har sparade om dig. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, gå in på datainspektionens hemsida.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Jari Safe AB, org nr 556407-1487 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Jari Safe dina personuppgifter?

Jari Safe samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du till exempel gör en förfrågan hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, via kontaktformulär eller på andra sätt använder dig av våra tjänster.

Jari Safe kan även få personuppgifter från andra källor än från dig själv, exempelvis det företag där du är anställd.

Vilka uppgifter behandlas?

Jari Safe behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan vara data som namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och företagsnamn.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Jari Safe för bland annat följande ändamål:

  • så att vi kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig
  • så att vi kan hantera dina förfrågningar och kontakta dig
  • som underlag för vår fakturering och bokföring

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Jari Safe har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra alla åtaganden mot dig, alternativt i de fall där du själv har
lämnat samtycke till behandlingen.

Vem har tillgång till dina data?

Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det enligt av lagar, förordningar eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter ill någon utomstående för t ex marknadsföringsändamål.

Överföring till tredje land

Jari Safe överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Jari Safe sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som fastställts av arkivmyndigheten. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får eller måste gallra bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst (en gång om året kostnadsfritt) begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör allmänna handlingar eller då det föreligger lagkrav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Jari Safes gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Jari Safe
Turbingatan 4
417 05 Göteborg

Det går också bra att komma till vårt kontor under våra öppettider.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Så använder vi cookies

Jari Safe webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan och för att förbättra webbplatsens tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies används för att:

  • se till webbplatsens sidor får ett korrekt utseende
  • erbjuda specifika funktioner

Prestandacookies används för att:

  • förbättra webbplatsen genom att se till att de sidor du besöker laddas snabbare
  • förbättra din användarupplevels

Cookies används även för att mäta antalet besökare och analysera hur webbplatsen används, så att vi kan förenkla och snabba upp webbplatsens tjänster.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i menyn.

Integritetspolicy

Vi gör fortlöpande ändringar och uppdateringar av vår integritetspolicy. En ny version blir gällande i och med att den görs tillgänglig här på hemsidan.

Dataskyddsombud

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på telefon +46 (0) 504 125 90

Made in Tibro, Sweden