Brandklasser E, I och W - förklaring av termer | Jari Safe chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
In English
Kontakta oss

Brandklasser

E står för integritet mot brand och är ett täthetskrav som innebär att brand i form av sticklågor och liknande inte tar sig igenom konstruktionen. E-kravet ska alltid uppfyllas och kan användas som en självständig klass, exempelvis E 30.

I står för isolering och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan på 140 °C (max 180 °C i enstaka punkter). I-kravet kombineras alltid med E-kravet och används aldrig ensamt. I den europeiska standarden för branddörrar finns två varianter, I1 och I2, beroende på var man mäter temperaturen vid provning. I1 är något tuffare beroende på mätpunkter nära karmen. Eftersom byggreglerna i Sverige accepterar både I1 och I2 skrivs oftast inte indexen ut, utan bara stora I, till exempel EI 60.

W står för begränsning av strålning på ett avstånd av ca en meter från dörren på den icke brandutsatta sidan. W kombineras alltid med E-kravet och används inte ensamt. Det kan inte heller kombineras med I, då W automatiskt är uppfyllt om I är uppfyllt. Exempelvis finns klassen EW 60, men inte EIW 60 då den innefattas av EI 60.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/branddorrar/

Made in Tibro, Sweden